De beginjaren van Peelermarke

Gesprek met Karst Boer over het ontstaan en de beginjaren van onze volleybalvereniging. Ondanks het feit dat het alweer meer dan tien jaar geleden is dat Karst afscheid nam van de Volleybalvereniging Peelermarke, moet hij toch als één van de belangrijkste personen van onze vereniging worden gezien. Zonder hem was er misschien wel nooit een volleybalvereniging in Peelo gekomen! Hoe is dat gegaan?

Toen de woonwijk Peelo vorm begon te krijgen, zo begin jaren 80, ontstond er een wijkvereniging die van alles voor de wijkbewoners organiseerde. De Wijkvereniging Peeler-Marke. Ja, met een streepje er tussen!

Onderdeel van de wijkvereniging was de Werkgroep Sport. Deze werkgroep verzorgde zaalvoetbal, darten, biljarten en volleybal. Naast de wekelijkse bijeenkomsten voor de beoefenaars van deze sporten werden er ook jaarlijkse toernooien georganiseerd, zoals het zaalvoetbaltoernooi en het Stratenvolleybaltoernooi. Dit laatste toernooi kende in zijn hoogtijdagen een zeer hoge opkomst waardoor er in juni maar liefst vier avonden van 19.00 tot 23.00 uur gevolleybald werd, met op de vrijdagavond de finale. Ook werd er in de jaren 80 al recreatie competitie gespeeld en al snel waren er - in verband met een duidelijk niveauverschil - ook teams die in de Nevobo competitie meespeelden. Het was wel mogelijk om onder de vlag van Nevobo recreatie competitie te spelen, maar daar waren nogal hoge kosten aan verbonden. De familie Frie uit Assen heeft de organisatie van de recreatie competitie op zich genomen en doet dat nog steeds. Toen in 1989 het bericht van de gemeente kwam dat de subsidie voor de sport stopgezet zou worden is de Werkgroep Sport in serieus beraad gegaan.

Karst was in die tijd voorzitter van de Werkgroep met naast zich Ron Voswinkel als secretaris en Evert ten Wolde als penningmeester. Deze drie hebben zich sterk gemaakt voor een zelfstandige volleybalvereniging. Na uitgebreide bestudering van Statuten en Huishoudelijke Reglementen van andere verenigingen enzovoorts is op 3 mei 1990 de Volleybalvereniging Peelermarke opgericht.

De herinnering laat ons een beetje in de steek, maar destijds hadden we ongeveer 175 leden en speelden er 2 à 3 herenteams en 3 à 4 damesteams in de Nevobo competitie, 4 heren- en 5 à 6 damesteams in de recreatie competitie. Verder waren er nog 30 à 40 personen die gewone recreatie speelden. De hele woensdagavond werd er van 19.00 tot 23.00 uur getraind en op de donderdagavond hadden we in het begin 2/3 van de zaal om te trainen en vanaf 21.30 tot 23.00 uur 1/3 zaal voor de thuiswedstrijden van de recreatie competitie. Door een terugloop van het ledenaantal waren we in 2001 genoodzaakt een gedeelte van de zaal op de donderdagavond op te zeggen, zodat we nog 1/3 zaal overhielden voor de thuiswedstrijden van de recreatie competitie. Wat namen van trainers van het eerste uur die ons te binnen schoten: M. Verhoeven, R. Malcom, A. Nederhoed, H. Jansen, J. Wieringa, J. Kiekebos, B. Brekhof, J. Greveling en J. Frie. Een flink aantal van de huidige leden zal ze zeker nog kennen!

Voor Karst is het altijd belangrijk geweest dat iedereen lid kon worden van de vereniging: rijk, arm, jong, oud … hij wilde het graag betaalbaar hebben en houden voor iedere volleyballer. Hij heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt. O.a. hebben we het aan hem te danken dat Bert Hillenga (C1000) jaren lang de vaste hoofdsponsor is geweest. Niet alleen doneerde hij jaarlijks een behoorlijk bedrag, ook verzorgde hij de shirts voor alle Nevobo competitie spelers. Ook zorgde Karst er voor dat de recreatie competitie spelers van een shirt werden voorzien: in eerste instantie werd dit door de vereniging betaald, later werden ook daar sponsors voor gezocht èn gevonden. Zo heeft bijvoorbeeld Beddenspeciaalzaak Holthinrichs (tegenwoordig Auping Plaza) meer dan tien jaar de shirts voor deze teams verzorgd.

In de “Karst-tijd” is ook het idee ontstaan om een verloting te organiseren om de verenigingskas te spekken. Ieder voorjaar verkochten de leden loten en werd er door het bestuur een flink aantal prijzen ingeslagen. Er waren in die tijd zelfs leden die zò fanatiek waren in de lotenverkoop dat ze regelmatig nieuwe lotenboekjes bij de penningmeester kwamen halen! Tijdens een ledenmixtoernooi werden de winnende lotnummers getrokken. Dat was altijd weer spannend!

Al tijdens de Werkgroep Sport-periode bestond er een soort infoblaadje en toen onze vereniging zelfstandig is geworden zijn we begonnen om ons eigen clubblad uit te geven: De Volleybabbel. We hadden een redactie die de kopij verwerkte en ervoor zorgde dat het blad drukklaar gemaakt werd. Als de blaadjes van de drukker terug waren gekomen, zorgde een grote groep vrijwilligers ervoor dat het in elkaar gevouwen, geniet en bij de leden bezorgd werd. Een papieren clubblad, het klinkt absoluut niet 2013, maar het was zeker nuttig. We waren altijd goed op de hoogte van bestuursaangelegenheden, nieuwe leden, leden die afgezegd hadden, verhuizingen, geboortes, trouwerijen, wedstrijdprogramma’s en wedstrijduitslagen. Kortom informatief en het zorgde ervoor dat leden zich betrokken voelden.

Naast het voorzitterschap heeft Karst zelf ook jarenlang in de recreatie competitie gespeeld en ook zijn vrouw Geertje (recr.comp.) en zijn dochter Gonda (Nevobo) zijn jarenlang spelend lid geweest.

In 2000/2001 - na een voorzitterschap van 13 jaar! - vond Karst het tijd worden voor nieuw bloed, “schone bezems”. Het was nogal een schok dat hij ermee wilde stoppen, want Karst en Volleybalvereniging Peelermarke waren één. Het viel ook niet mee om een opvolger voor hem te vinden. Na verschillende oproepen en brandbrieven heeft uiteindelijk Clary Hoogeveen (lid van bijna het eerste uur en nog steeds lid van recr. comp. Dames 1) het stokje overgenomen.

Inmiddels zijn we dus meer dan tien jaren en al een aantal voorzitters verder, maar nog steeds spreekt en denkt Karst met een heel goed gevoel over zijn “kindje”. Want zo voelt het nog steeds voor hem. Hij was dan ook aangenaam verrast dat ik bij hem kwam met het verzoek om wat herinneringen op te halen zodat we zijn verhaal op de website kunnen plaatsen. Ik heb zelf in de 90-er jaren ook al in het bestuur gezeten, destijds als secretaresse. Ron Voswinkel was toen penningmeester. We hadden eens in de twee weken een DB-vergadering. Het was in de tijd dat er nog geen email of sms bestond en op deze manier konden we in een half uurtje even de lopende zaken doornemen. In mijn herinnering liep het over het algemeen gesmeerd.

De laatste jaren schommelt het ledenaantal van onze vereniging rond de 100 leden. We hebben een “harde kern” van trouwe leden, want een flink aantal is al tientallen jaren lid. Sommigen proberen het een tijdje bij een andere vereniging, maar komen toch terug. Onze vereniging staat bekend om de gezellige sfeer en dat wil het bestuur heel graag zo houden!

Karst, bedankt voor je tijd en het fijne gesprek dat we hebben gehad. En mocht je ooit nog eens op een woensdagavond zin hebben in Peelermarke... van harte welkom! De gezelligheid is als vanouds en de drank en hapjes smaken nog steeds prima!


Anneke B. (februari  2013)

Wedstrijdsecretaris Recreatiecompetitie