Bestuur Volleybalvereniging Peelermarke Assen

Het bestuur van Peelermarke bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Door deze korte lijntjes worden lopende zaken binnen Volleybalvereniging Peelermarke snel opgepakt.

Wil je in contact komen met het bestuur dan kun je een e-mail sturen aan bestuur@peelermarke.nl of aan een specifiek bestuurslid.

Samenstelling bestuur

Functie:

Lid:

Voorzitter
voorzitter@peelermarke.nl

-vacant-

Interim-voorzitter
Sponsoring / PR /
Website / Facebook


sponsoring@peelermarke.nl

Dennis van der Wolde


Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie
T
raint Dames 1 NeVoBo

Secretaris
Wedstrijdsecretaris Recreatie Dames


secretaris@peelermarke.nl

Margriet BebinghMargriet


Speelt bij
Dames 3 Recreatie

Penningmeester


penningmeester@peelermarke.nl

Jeroen AnjemaJeroen

Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie

Wedstrijdsecretaris NeVoBonevobo@peelermarke.nl

Anneloes HuizelingAnneloes


Speelt bij
Dames 1 NeVoBo

PR / Website


redactie@peelermarke.nl

Rikkert SteenbergenRikkert

Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie

 

Download de statuten en het huishoudelijk reglement van Volleybalvereniging Peelermarke.