Bedankt voor uw interesse in Peelermarke

Volleybalvereniging Peelermarke telt zeven bestuursleden. Volleybal is geen one-manshow maar een sport waarin 6 spelers in het veld en de spelers op de bank een prestatie willen behalen.

Volleybal is een fantastische sport om te beoefenen, het verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect. Sport en spel stellen mensen ook in staat om contacten te leggen en vriendschappen op te bouwen.

Nelson Mandela

Nelson Mandela zei eens: “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. Sport can awaken hope where there was previously only despair.”

Wij geloven in de kracht van sport. Het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Sport heeft positieve effecten op belangrijke zaken in het leven: een goede gezondheid, de mogelijkheid mee te doen in samenleving en daar speelt leeftijd of afkomst geen rol. Sport is leuk om te doen, daagt je uit je grenzen te leren kennen en je te ontwikkelen.

Besturen van een volleybalvereniging is ook een teamsport

Een vereniging kan pas goed functioneren als we met elkaar de schouders er onder zetten en iedereen verantwoordelijkheid draagt. Wij zijn dan ook zeer content met dit team. Zonder de steun en inbreng van alle leden ben je als vereniging nergens. Wij doen hier gelijk ook een oproep aan alle leden actief mee te werken aan ledenwerving, alleen zo kan het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd blijven. 

Resultaten behalen op het veld doe je samen. Resultaten buiten het veld doe je ook samen! Er liggen genoeg uitdagingen voor het heden en de toekomst. Wij zien de toekomst positief en sportief tegemoet!

Peelermarke staat voor een vereniging waar je op elk niveau, Recreatie en NeVoBo, volleybal kan beoefenen en waar je meetelt.

Sportieve groet,  

Bestuur Volleybalvereniging Peelermarke